top of page

PROJECTEN

START MAART 2022 - december 2022

Woonzorgcentra DRIEZORG, ZWOLLE

doelgroep: diverse groepen ouderen waaronder mensen met geheugenproblematiek en somatische klachten.

In 2022 startten we projecten bij Driezorg in Zwolle die gefinancierd werden door het Fonds van Cultuurparticipatie. Met bewoners van diverse locaties zoals Fermate, de Kievitsbloem en Berkumstede gingen we aan de slag. Er werd ons gevraagd om een enthousiaste groep te begeleiden en hun schilder-, boetseer-, en acteertechnieken te stimuleren. Op een andere locatie brachten we bewoners van allerlei huiskamers met elkaar in contact en ontstond er een mate van herkenning en plezier waarbij de kunst een verbindende factor bleek. In Berkumstede brachten we bewoners van allerlei afdelingen bij elkaar. Deze groep wist met succes eigen inzichten aan onze aanwijzingen te koppelen en zo ontstonden er bijzondere contacten en resultaten. Voor de meesten is het maakproces van groot belang. Niemand wordt gepusht, iedereen uit zich op de manier die hij of zij zelf wil. Zo behouden ze de eigen regie en kwamen de bewoners tot elkaar. Dit resulteerde iedere keer in een groot saamhorigheids gevoel.

september 2021 

Woonzorgcentrum Brugstede,Lemerlerveld

doelgroep: mensen met dementie

Het project in Lemerlerveld werd uitgevoerd in twee groepen van deelnemers met geheugenproblematiek. Er werd gevraagd om aan te sluiten bij de Brein omgevingsmethodiek van Anneke van der Plaats. We boden de kunstlessen op zo’n manier aan dat de deelnemers de eigen regie behielden. En we zagen deelnemers tijdens de lessen stijgen van niveau 2 naar 3. Dit waren voor de deelnemers momenten van geluk. Sandra en Aafje waren tijdens dit project erg betrokken. ( Zie interview)
Tijdens het project in Raalte werd de samenwerking tussen de 2 doelgroepen per les uitgebreid.
De deelnemers leerden elkaar kennen, vulden elkaar aan en inspireerden elkaar. Begeleidster Anja was zeer betrokken. Uiteindelijk werd de brug met elkaar zichtbaar.

januari 2020

Woonzorgcentrum Schuilenburg, Raalte

doelgroep: mensen met dementie in combinatie met mensen met een verstandlijke beperking

Start onderzoek ' kunnen wij een brug bouwen tussen

deze twee verschillende doelgroepen?

En welke rol speelt kunst hierin?'

september - oktober 2019

Woonzorgboerderij TingaState, Sneek 

Afdeling 'beneden' en Afdeling 'boven'

 

doelgroep: gesloten afdeling | mensen met dementie

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

Ook een heel fijne tijd beleefden we in de prachtige boerderij met deze bewoners, die we in twee groepen kunstlessen op maat gaven. Naarmate we vaker kwamen ontstond er vertrouwen en routine onder de deelnemers. Eenmaal aangeschoven aan tafel ontspanden ze zich en lukte het de meesten om actief mee te doen. Activiteitenbegeleider Stefan was zeer betrokken en speelde tijdens de muziekles een cruciale rol. De expositie werd bewonderd door menig bezoeker en was een succes.