PROJECTEN

START MAART 2022 - december 2022

Woonzorgcentra DRIEZORG, ZWOLLE

doelgroep: diverse groepen ouderen waaronder mensen met geheugenproblematiek en somatische klachten.

In 2022 startten we projecten bij Driezorg in Zwolle die gefinancierd werden door het Fonds van Cultuurparticipatie. Met bewoners van diverse locaties zoals Fermate, de Kievitsbloem en Berkumstede gingen we aan de slag. Er werd ons gevraagd om een enthousiaste groep te begeleiden en hun schilder-, boetseer-, en acteertechnieken te stimuleren. Op een andere locatie brachten we bewoners van allerlei huiskamers met elkaar in contact en ontstond er een mate van herkenning en plezier waarbij de kunst een verbindende factor bleek. In Berkumstede brachten we bewoners van allerlei afdelingen bij elkaar. Deze groep wist met succes eigen inzichten aan onze aanwijzingen te koppelen en zo ontstonden er bijzondere contacten en resultaten. Voor de meesten is het maakproces van groot belang. Niemand wordt gepusht, iedereen uit zich op de manier die hij of zij zelf wil. Zo behouden ze de eigen regie en kwamen de bewoners tot elkaar. Dit resulteerde iedere keer in een groot saamhorigheids gevoel.

september 2021 

Woonzorgcentrum Brugstede,Lemerlerveld

doelgroep: mensen met dementie

Het project in Lemerlerveld werd uitgevoerd in twee groepen van deelnemers met geheugenproblematiek. Er werd gevraagd om aan te sluiten bij de Brein omgevingsmethodiek van Anneke van der Plaats. We boden de kunstlessen op zo’n manier aan dat de deelnemers de eigen regie behielden. En we zagen deelnemers tijdens de lessen stijgen van niveau 2 naar 3. Dit waren voor de deelnemers momenten van geluk. Sandra en Aafje waren tijdens dit project erg betrokken. ( Zie interview)
Tijdens het project in Raalte werd de samenwerking tussen de 2 doelgroepen per les uitgebreid.
De deelnemers leerden elkaar kennen, vulden elkaar aan en inspireerden elkaar. Begeleidster Anja was zeer betrokken. Uiteindelijk werd de brug met elkaar zichtbaar.

januari 2020

Woonzorgcentrum Schuilenburg, Raalte

doelgroep: mensen met dementie in combinatie met mensen met een verstandlijke beperking

Start onderzoek ' kunnen wij een brug bouwen tussen

deze twee verschillende doelgroepen?

En welke rol speelt kunst hierin?'

september - oktober 2019

Woonzorgboerderij TingaState, Sneek 

Afdeling 'beneden' en Afdeling 'boven'

 

doelgroep: gesloten afdeling | mensen met dementie

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

Ook een heel fijne tijd beleefden we in de prachtige boerderij met deze bewoners, die we in twee groepen kunstlessen op maat gaven. Naarmate we vaker kwamen ontstond er vertrouwen en routine onder de deelnemers. Eenmaal aangeschoven aan tafel ontspanden ze zich en lukte het de meesten om actief mee te doen. Activiteitenbegeleider Stefan was zeer betrokken en speelde tijdens de muziekles een cruciale rol. De expositie werd bewonderd door menig bezoeker en was een succes. 
  

september - oktober 2019

Woonzorgboerderij Puccini State, Wolvega 

Afdeling 'beneden' en Afdeling 'boven'

 

doelgroep: gesloten afdeling | mensen met dementie

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

Prettig was de sfeer in deze mooie boerderij waar we kunstlessen op maat aan twee groepen gaven.  De bewoners verrasten ons met hun gevoel voor schilderen. Ook hier lieten de bewoners zien dat ze, eenmaal aangezet, nog in staat zijn actief mee te doen met kunstlessen. 
De samenwerking met activiteitenbegeleidsters Esther en Janke was effectief. Ook hier was de afsluitende expositie druk bezocht en een succes.

maart - april 2019

Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Heerenveen

Afdeling 'Fjilden"'

 

doelgroep: gesloten afdeling | mensen met dementie

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

De deelnemers van deze groep ontpopten zich als ware kunstliefhebbers.  Enthousiast en betrokken wilden ze graag met alles meedoen. Zo werd er prachtig boetseerwerk afgeleverd en zeer vakkundig om gegaan met verf en penseel. De humor had deze middagen een prominente plaats in het geheel.
Op deze afdeling  wisselden de samenstellingen van de groepen per week. Dit had o.a. te maken met de conditie van de deelnemers en de concurrentie van het kooruurtje in de grote zaal dat op het zelfde tijdstip plaatsvond. Hierdoor kregen we de mogelijkheid om kunstlessen op maat te geven, die speciaal voor een individuele deelnemer werden ontworpen . De krachtige uitwerking van muziek op enkele bewoners was ontroerend en fascinerend om te zien hoe deze soms zo verzonken mensen opeens ‘aan’ gaan en contact maken.

maart - april 2019

Woonzorgcentrum Lindestede, Wolvega

Afdeling 'de Ruske"'

 

doelgroep: gesloten afdeling | mensen met dementie

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

januari  - februari 2019 / 1e project

maart - april 2019 / vervolgproect

Woonzorgcentrum Lindestede, Wolvega

Afdeling 'de Brummel'

 

doelgroep: gesloten afdeling | dubbelzorg

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

Behalve 'Ontdek de kunstenaar in uzelf' geven we ook kunstlessen op maat aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Op deze afdeling ontstond een vaste groep enthousiastelingen, die met veel inzet de kunstlessen volgden. Door hun vertrouwen in ons en de goede sfeer konden we de lat steeds iets hoger leggen wat de verbinding  èn de resultaten van de groep ten goede kwam.
Heel plezierig was het toen we te horen kregen dat we op deze afdeling het project met kunstlessen mochten vervolgen. De onderlinge band van de deelnemers werd zichtbaar  door  de wekelijkse kunstles versterkt. Ze daagden elkaar soms uit en gaven elkaar daarbij na afloop oprecht gemeende complimenten. 
  

januari  - februari 2019 

Woonzorgcentrum Lindestede, Wolvega

Afdeling 'Pleintien'

 

doelgroep: somatiek

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

De dames van Pleintien gingen van af dag 1 met plezier aan het werk. Ze waren geïnteresseerd in de kunst en benoemden werk van enkele kunstenaars bij naam en toenaam. Ook waren er deelnemers die hun hele leven getalenteerde schilders waren en daar tijdens de lessen af en toe nog een staaltje van lieten zien. Het spoorde de rest van de groep aan en met veel enthousiasme werd er getekend, geboetseerd, geschilderd en gehandwerkt. Een kleiner deel van de groep ging mee naar het museum. De afsluitende expositie was goed bezocht en een succes mede door het hilarische gastoptreden in de huiskamer georganiseerd door Ina!
Het is prachtig om te zien hoe deze mensen bereid zijn om direct of op den duur met ons mee te doen. Ze worden er blij en enthousiast van. 
Waardevol zijn de momenten waarbij ook mantelzorgers worden betrokken. Samen met hen maken ze door middel van kunst op een andere manier contact met elkaar. 
Er waren echte liefhebbers in deze groep. Het hoogtepunt in deze cyclus was het uitje naar het museum!
  

januari  - februari 2019 

Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Heerenveen

Afdeling 'Blommenfjild'

 

doelgroep: somatiek

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf' 

Begin 2019 zijn we gestart met het verder uitrollen van ons afstudeerproject 'Ontdek de kunstenaar in jezelf'  in Heerenveen.
 
Bij deze doelgroep Dubbelzorg ging het helemaal over het aanbieden van maatwerk, omdat het vermogen om nog zelf kunst te kunnen maken heel uiteenlopend was. 
 
  

januari  - februari 2019 / 1e project

maart - april 2019 / vervolgproect

Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Heerenveen

Afdeling 'de Wetterkant''

 

doelgroep: gesloten afdeling | dubbelzorg

Uitvoering  lespakket  'ontdek de kunstenaar in jezelf'