onderzoeken

In januari 2020 gaan we starten met het geven van kunstlessen aan een combinatie van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Bovenstaande vragen staan centraal in dit project.

We zijn benieuwd naar het effect van dit nieuwe project in het veld van innovatief welzijn. 

Wij gaan jullie hiervan op de hoogte houden.

onderszoeksvraag:

KUNNEN WE EEN BRUG BOUWEN TUSSEN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN MENSEN MET DEMENTIE?

en

WELKE ROL KAN KUNST HIERIN SPELEN?

onderzoeksvraag

HOE KUNNEN WE DE INVLOED VAN KUNST OP WE WELBEVINDEN VAN OUDEREN ZICHTBAAR MAKEN?

Per januari gaat er een stagiaire van Hogeschool Windesheim met ons meelopen. Zij volgt de opleiding Toegepaste Geronthologie en gaat onderzoek doen naar het effect van onze werkwijze in onze projecten om deze te valideren.

onderzoeksvraag

WELKE ROL KAN KUNSTEDUCATIE SPELEN IN HET LEVEN VAN OUDEREN?

 

Samen zijn we het werkveld van de ouderenzorg gaan onderzoeken om te kijken wat er mogelijk is, en zijn ons gaan verdiepen in reeds bestaande projecten die met ouderen en kunst werken. Op basis van voorgesprekken met mensen uit het werkveld zorg- en welzijn en kunst en bronnenonderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd.

Welke rol kan kunsteducatie spelen in het leven van ouderen?

 

Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een locatie waarin het mogelijk is om dit onderzoek handen envoeten te geven. Toen we deze plek hadden gevonden in het woon-zorgcentrum van de Kievitsbloem zijn we ons gaan oriënteren op de bewoners en zijn we persoonlijk de dialoog met hen aangegaan.

In deze bovenstaande kadrering ontstond het idee om een korte kennismakingscyclus van kunstlessen aan te bieden die past bij deze specifieke doelgroep. Met respect voor en afhankelijk van de mentale en lichamelijke (somatische) conditie van de ouderen.

Op basis van deze gesprekjes, en in overleg met de coördinator van dit tehuis hebben we de geïnteresseerde mensen een persoonlijke uitnodiging gestuurd, en een wervingsposter opgehangen in de koffiezaal. Tijdens deze lessencylus van 7 lessen hebben we naar kunst gekeken, er samen over gepraat en hebben we met de deelnemers kunst gemaakt, we zijn naar museum de Fundatie geweest, hebben gezamenlijk een community-artproduct gemaakt en de lessencyclus afgesloten met een presentatie die werd omlijst door muziek.

 

In dit onderzoek gaan wij kort in op het theoretisch wetenschappelijk kader en beschrijven wij onze eigen bevindingen van ons empirisch onderzoek naar de meerwaarde van kunsteducatie bij senioren vanaf 75 jaar uit het verzorgingscentrum de Kievitsbloem in Zwolle.

In dit traject zijn wij ondersteund en gereflecteerd door onderstaande mensen.

Marcel Goossen / Kunstenaar en docent. (o.a. diverse kunstprojecten met ouderen.)

Cornelis Kapitein / Docent Deltion College / afdeling ouderenzorg

Bianca Jansen / coördinator Welbevinden bij de Kievitsbloem

Om hun reacties te bekijken:

klik hier