top of page

Mensen zien kunst vaak als iets verhevens, als iets voor in het museum of galerie. 

Terwijl kunst juist over het leven en de mensen om ons heen gaat.

Kunst is van en voor iedereen.

Kunst geeft je een andere kijk op de dingen.

Iedereen heeft een eigen kijk op het leven, geen mens is hetzelfde.

En dat is misschien wel hetgeen wat ons juist samenbindt.

Kunst en cultuur horen bij elkaar.

Samen zijn ze een weerkaatsing op onze maatschappij. Op wie wij zijn.

De kracht van kunst is de verbinding die het maakt tussen het verleden met het heden en de toekomst.

Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de verbeelding.

Kunst opent deuren. Het verrijkt en verbreedt de horizon.

Door mensen met kunst in aanraking te brengen en hen te helpen op zoek te gaan naar hun eigen kunstenaarschap,  dagen wij mensen uit om hun leven vanuit een ander perspectief te bekijken.

onze visie

onze werkwijze

Omdat onze projecten zich bevinden op het gebied van innovatief welzijn houdt dit in dat wij experimenteren en onderzoeken wat kunst kan betekenen voor de gezondheid en welke positieve uitwerking kunst hierop kan hebben. Al onze projecten worden daarom ingeleid door een onderzoeksvraag om hier richting aan te geven. 

Om mensen kennis te laten maken met kunsteducatie hebben we een korte cyclus van kunstlessen

‘Ontdek de kunstenaar in jezelf’ ontwikkeld passend bij specifieke doelgroepen.

Met respect voor en afhankelijk van de mentale en lichamelijke (somatische) conditie van de deelnemers. 

Tijdens deze lessen kijken we naar kunst, praten we er gezamenlijk over en maken de deelnemers zelf

kunst. In deze lessencyclus van 7 lessen laten we de deelnemers kennismaken met 2D, 3D en 4D

kunstvormen. Samen met de deelnemers maken we een gezamenlijk community-artproduct. (klik hier)

Ook gaan we met de deelnemers een dag naar het museum. (klik hier)

De cyclus wordt afgesloten met een presentatie eventueel aangevuld met een muzikaal optreden.

Wij werken in onze lessen aan de hand van een thema.

Het thema laten wij aansluiten bij de behoefte, ervaring, belangstelling en situatie van de deelnemers. 

We maken gebruik van procesdidactiek waarbij de nadruk ligt op het proces in plaats van het eindresultaat.

Wij  inventariseren de wensen en maken duidelijk wat de deelnemers kunnen verwachten wat betreft inhoud, werkwijze en geven feedback op het proces. 

Wij bieden werkvormen die speels, gevarieerd en afwisselend zijn.

Wij zorgen voor een veilige en ontspannen sfeer waarin we mensen ruimte geven nieuwe dingen te ontdekken.

Wij werken met didactische aanpassingen voor senioren, en mensen met andere beperkingen en zoeken voor de lessen altijd naar een gepaste omgeving voor de deelnemers. 

 

Naast deze lessencyclus is het mogelijk om op maat verdiepingslessen te geven.

Ook is het mogelijk een kunstproject op maat door ons te laten verzorgen.

bottom of page